Pianoles

Jasper Swank, zelfstandig pianodocent in Haarlem biedt jou pianoles aan de Nieuwe Groenmarkt, op alle niveaus en voor alle leeftijden. De lessen kunnen zich richten op verschillende genres (o.a. jazz, pop, improvisatie en klassiek) zonder dat je vastzit aan een vlakke, commerciële methode. Het belangrijkste van de pianoles is de aandacht voor jou en jouw leerlijn. Samen tasten we af waar de muzikale grenzen liggen en gaan we eraan werken deze te verleggen.


Let op: de praktijk gaat binnenkort verhuizen naar Heemstede!

Bel O6_1843.7833 voor meer informatie.

Algemene Voorwaarden
1. Muzieklessen
 1. De lessen worden wekelijks gegeven op een van tevoren afgesproken tijdstip.
 2. De lesduur bedraagt in principe 30 of 45 minuten. Ik raad altijd aan te beginnen met lessen van 30 minuten. Mocht blijken dat we regelmatig tijd tekort komen om de les af te ronden, dan zal de leerling aangeven of ik (de docent) aanraden over te gaan op lessen van drie kwartier. Bij beginnende (jonge) leerlingen zijn lessen van 20 minuten mogelijk.
2. Locatie
 1. Sinds september 2016 vinden de lessen plaats op de vaste leslocatie aan de Nieuwe Groenmarkt 12, 2011 TW in Haarlem.
 2. Voor de jongste leerlingen is een uitzondering gemaakt op het verplaatsen van de lessen van hun eigen huis naar de Groenmarkt. Deze worden nog op de donderdag bezocht.
  Noot: Deze dag is volgepland en er is dus ook geen plaats meer voor andere lessen aan huis.
 3. Voor nieuwe jonge leerlingen is de bovenstaande uitzondering (zie 2.2) niet van toepassing.
 4. TOEVOEGING PER 2020: Vanaf begin 2020 worden pianolessen gegeven in Heemstede op de nieuwe locatie. Pianoleerlingen worden hierover bericht en wanneer de nieuwe locatie logistiek niet mogelijk blijkt, krijgen zij alternatieve pianodocenten in Haarlem aangeboden. Huisbezoeken uit eerdere perioden komen te vervallen (zie 2).
3. Materiaal
 1. Op de leslocatie staat een staande hofpiano.
 2. De keyboardlessen zijn komen te vervallen t.b.v. de pianolessen.ˆ
 3. Binnen de pianoles kan geluisterd worden naar liedjes op YouTube ter inspiratie. Een mobiele telefoon kan aangesloten worden aan een lichte versterker. Deze mogelijkheid hangt samen met de eigen vrije leerlijn en interesses van de leerling. (zie introductie)
 4. Om te oefenen is aan te raden is dat thuis een piano staat of een toetsenbord met de volgende kenmerken:
  • actief geluid (dit betekent dat er geluid uit ingebouwde speakertjes komt)
  • toetsgevoeligheid (hoorbaar verschil tussen hard en zacht spelen)
  • voldoende octaafbereik
  • bij voorkeur, maar niet noodzakelijkerwijs met pedaal

  Wanneer er twijfel is over de kenmerken of wanneer een product nog aangeschaft moet worden, kan ik (gratis) advies geven.

4. Lestijden en -tarieven
 1. De eerste les is een proefles (van ±30 minuten) en is altijd gratis.
 2. Het lesseizoen loopt in principe van september t/m juni. Hierover worden individueel afspraken gemaakt. Schoolvakanties worden als richtlijn aangehouden.
 3. Lestarieven gelden volgens onderstaand schema. Deze tarieven zijn gebaseerd op €39,- ex. 21% BTW. Bestaande overeenkomsten worden voortgezet volgens de reeds overeengekomen tarieven.
Lestijd Lesgeld (<21) Lesgeld incl. BTW
20 min. €13,00
30 min. €19,50 €23,60
45 min. €29,25 €35,39
60 min. €47,19

4. Lessen aan leerlingen jonger dan 21 jaar vallen bij de belastingdienst onder ‘onderwijs’ en zijn daardoor niet btw-plichtig. Leerlingen van 21 jaar en ouder moeten wel btw over het lesgeld betalen.

5. Aan het eind van de maand wordt een factuur aan de (ouders/verzorgers van de) leerling gestuurd per e-mail. De facturering gebeurt dus achteraf. De facturering wordt uitbesteed aan Minki Gyles.
6. De lesgelden zullen na ontvangst van de factuur zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken worden overgemaakt op IBAN NL54 INGB 0686 194 314 ten name van JJ Swank.
7. Bij een serieuze betalingsachterstand, waarbij dat de docent niet is aan te rekenen (bijvoorbeeld door ontbrekende factuur of facturen), zal eerst gezamenlijk een passende oplossing worden besproken. Mocht het probleem niet naar voldoening worden opgelost, dan worden de lessen per direct beëindigd. Bij grote bedragen wordt een jurist ingeschakeld.
8. De leerling heeft het recht om de lessen te beëindigen. Hiervoor staat een officieuze opzegtermijn van twee weken.
9. De docent (onder)houdt zelf het contact met de leerling (in dit geval niet per sé de ouders/verzorgers) waardoor de vrijheid ontstaat een les te verzetten of definitief de lestijden te veranderen. In het verlengde hiervan kan de les in geval van ziekte worden verzet of laten vervallen. Daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Bij afzeggen waarbij ziekte niet in het spel is geldt een flexibele afzegtermijn van 24 uur.
10. Bij afzeggen binnen 12 uur voor aanvang van de les wordt in principe het lestarief gefactureerd.

5. De kleine lettertjes
 1. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘de leerling’, kan in geval van beslissingen over tijden, financiën of anderlei zakelijke beslissingen ook worden gerefereerd aan de ouder/verzorger van de leerling, mits van toepassing.
 2. (Vrijwel) alles is individueel bespreekbaar. Bij een lesovereenkomst bespreken we (de leerling, eventuele ouders/verzorgers en ik, de docent) alle wensen en adviezen voor de lessen.
 3. Deze voorwaarden kunnen tussentijds worden veranderd. Bij drastische veranderingen in voorwaarden of algemeen beleid zal de leerling en eventuele ouders/verzorgers z.s.m. op de hoogte worden gebracht.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op: 7 januari 2020

%d bloggers liken dit: